preloader
Scroll to top
NASA India

Aegis: Towards an ecosophical Epitome (Citation, NASA, 2023)

  • Tags

    Nasa India, Gsen Trophy, Competition, The National Association of Students of Architecture

65GSEN-30
College –
Z214, Faculty of Architecture Sarvajanik College of Engineering & Technology, Surat
Participants- Mahek Desai, Meet Panchal, Vishvamkumar Patel, Bhavya Shah, Nitant Shah, Aditi Tailor, Hensie Savani, Archi Patel, Pincy Patel, Vrunda Patel, Mimansa Ruparelia, Puusha Shrivastava, Shruti Patel, Devam Shah, Ubedulllah Shaikh, Niyanta Vishwakarma, Mohit Lad, Darshil Patel, Heer Mehta, Khushi Jain, Aditya Rampariya, Yashasvi Bhavsar, Vidhi Maun, Ankit Suthar, Krishi Vashi, Priya Sapariya, Himanshu Sharma, Aamir Badshah, Pooja Nimbhorkar, Bhavya Patel, Akshay Tank